Photo Gallery

Author unknown, ca. 1900. Forn des Teatre (Theatre Bakery)

© Ajuntament de Palma

Antoni Gaudí, 1904-1912. Interior of the Cathedral

© Ajuntament de Palma

Francesc Roca and Guillem Reyes, 1908-1911. Can Casasayas, detail of façade

© Ajuntament de Palma

Gaspar Bennàssar, 1908. El Aguila department store

© Ajuntament de Palma

More images